BIURO RACHUNKOWE
"ABAC" SC

16-400 Suwałki
ul. Utrata 2B/5
tel.: 87 563 10 47
 
Oferta

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów proponujemy:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS miesięcznych za płatnika i przesyłanie ich za pomocą przekazu elektronicznego
 • wyliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla właścicieli oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług ( VAT - 7)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela

Przy rozliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT
 • przygotowanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT dla rolników, którzy zrezygnowali ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Pomagamy przy:

 • rejestracji i założeniu działalności gospodarczej oraz wyborze formy opodatkowania
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • postępowaniu likwidacyjnym

W ramach naszych usług wykonujemy wszelkie nietypowe zlecenia naszych Klientów w zakresie posiadanych przez nas umiejętności. ZAPEWNIAMY CAŁKOWITĄ DYSKRECJĘ, w naszym fachu obowiązuje tajemnica zawodowa. CECHUJE NAS PROFESJONALIZM, JEDNAK NIE KOSZTEM WYGÓROWANEJ CENY ZA USŁUGI.

   
1.jpg, 21 kB 2.jpg, 15 kB 3.jpg, 23 kB 4.jpg, 22 kB 5.jpg, 17 kB